Een groot project als het uitgeven van een nieuwe Friese encyclopedie kan alleen maar door ambitieuze en bevlogen mensen uitgevoerd worden. Onder leiding van hoofdredacteur Meindert Schroor – zelf sociaal geograaf en historicus – hebben meer dan 200 wetenschappers zeven jaar lang gewerkt aan de totstandkoming van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân.
De onderwerpen die aan bod komen belichten alle denkbare aspecten van Friesland: kunst en cultuur, taal en literatuur, politiek en maatschappij, economie en infrastructuur, geografie en waterstaat, archeologie en monumenten, geschiedenis en natuurwetenschappen.
Negen gespecialiseerde deelveldredacteuren zijn hiervoor aangesteld, die werden ondersteund door de meer dan 200 wetenschappers die op hun beurt hun specifieke kennis weer inbrachten.


Gildemacher Deelveldredacteur Geografie en Waterstaat
Dr K.F. Gildemacher
Voormalig docent Fries; oud-directeur Christelijke Hogeschool Nederland te Leeuwarden.
   
GJ de Langen Deelveldredacteur Archeologie en Monumenten
Prof. Dr G.J. de Langen
Hoogleraar archeologie RUG; Provinciaal archeoloog Fryslân; Medewerker Fryske Akademy archeologie
   
Jacob van Sluis Deelveldredacteur Geschiedenis
Dr J. van Sluis
Vakbibliothecaris Theologie en Filosofie RU Groningen; collectievormer Tresoar Leeuwarden
   
Koopmans Deelveldredacteur Geschiedenis
Dr J.W. Koopmans
Docent Geschiedenis RU Groningen
   
A Buursma Deelveldredacteur Economie en Infrastructuur
Dr A. Buursma
Zelfstandig historicus
   
Pieter de Groot

Deelveldredacteur Kunst en Cultuur
P.  de Groot
Voormalig journalist Leeuwarder Courant

   
Harry Wijnandts Deelveldredacteur natuurwetenschappen
Dr H.J. Wijnandts
Voormalig directeur Fries Natuurmuseum Leeuwarden
   
Breuker Deelveldredacteur Talen en Literaturen
Prof. dr Ph. H. Breuker
Emeritus hoogleraar Friese taal- en letterkunde Universiteit van Amsterdam
   
  Deelveldredacteur Politiek en Maatschappij
Dr J. Kuiper
Zelfstandig historicus
   
Martha Beeldredacteur
Drs. Martha Kist
Collectievormer Tresoar
   
  Hoofdredacteur
Dr Meindert Schroor
Sociaal geograaf en historicus
   
  Eindredacteur
Klazien Schroor-Dijkstra